AgriaDogtechnic Sweden AB och Agria Djurförsäkringar har beslutat att utöka samarbetet och Dogtech Sweden AB ingår nu i Agria’s Vänner (läs gärna mer på Agria’s hemsida).

Våra skyddsvästar ger förutom skydd mot vildsvin och varg även god flytbarhet för att motverka drunkning och nedkylning i vatten.

Dogtech Pro är den enda skyddsvästtillverkaren som är godkänd av Agria Djurförsäkringar att direktreglera mellan djursjukhus och Agria vilket gör att försäkringstagaren inte behöver lägga ut självrisken för att sedan behöva vänta på att den eventuellt återbetalas efter att utredning på Agria har gjorts.